У оквиру математичке секције ученици седмог разреда Уна Бошњачић (71), Николина Проле (71), Небојша Дудуковић (73) и Марко Николић (73) учествовали су на Математичком дружењу у Станишићу које је одржано у уторак 3. октобра 2023. године. Програм такмичења је био врло разнолик. Ученици су учествовали на активностима Математички полигон, У потрази за знањем и Истина или изазов. Дружећи се, решавали су математичке задатке који су били подељени на шест нивоа сложености Ревидиране Блумове таксономије. Ученици су прво тражили скривене задатке по дворишту и решавали их, потом су на полигону спретности прелазили на следећи ниво тек пошто реше задатак, а у игри Истина или изазов бирали су да ли желе да реше задатак или одговоре на теоријско питање из области квадрирање и кореновање реалних бројева. Уна Бошњачић освојила је треће место. Ученике је на Математичко дружење водила наставница математике Татјана Савић.