КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ  

Прво полугодиште почиње 1. септембра 2022. године, а завршава се у петак, 23. децембра 2022. године. Прво полугодиште има 81 наставни дан. Друго полугодиште почиње у понедељак, 16. јануара 2023. године и завршава се:

          - у уторак, 6. јуна 2023. године, за ученике осмог разреда и има 89 наставних дана и

          - у уторак, 20. јуна 2023. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 99 наставних дана. 

Правилник о Календару васпитно-образовног рада основних школа са седиштем на територији АП Војводине за школску 2022/2023. годину   

ico-pdf Преузми  

Календар рада основних школа са седиштем на територији АП Војводине за школску 2022/2023. годину - ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ   

ico-pdf Преузми

  


КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Школска година почеће у уторак, 1. септембра 2020. године, а прво полугодиште завршава се у среду – 23. децембра 2020. године. 

Друго полугодиште почеће у понедељак, 18. јануара 2021. године, а завршетак наставне године је 4. јуна за ученике 8. разреда, односно 18. јуна за ученике од 1. до 7. разреда. 

Правилник о Календару васпитно-образовног рада основних школа са седиштем на територији АП Војводине за школску 2020/2021. годину  

ico-pdf Преузми 

Календар рада основних школа са седиштем на територији АП Војводине за школску 2020/2021. годину - ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ  

ico-pdf Преузми

 


КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

Школска година почеће у понедељак, 2. септембра 2019. године, а прво полугодиште трајаће до понедељка – 23. децембра 2019. године.

Друго полугодиште почеће у среду, 15. јануара 2020. године, а завршетак наставне године је 2. јуна за ученике 8. разреда, односно 16. јуна за ученике од 1. до 7. разреда.

 

Правилник о Календару васпитно-образовног рада основних школа са седиштем на територији АП Војводине за школску 2019/20. годину 

ico-pdf Преузми

 

Календар рада основних школа са седиштем на територији АП Војводине за школску 2019/20. годину - ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ 

ico-pdf Преузми

  


КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

 

Школска година почеће у понедељак, 3. септембра 2018. године, а прво полугодиште трајаће до петка – 21. децембра 2018. године.
Друго полугодиште почеће у уторак, 15. јануара 2019. године, а завршетак наставне године 31. маја за ученике 8. разреда, односно 14. јуна за ученике од 1. до 7. разреда.

 

Правилник о Календару васпитно-образовног рада основних школа са седиштем на територији АП Војводине за школску 2018/19. годину

ico-pdf Преузми


Календар рада основних школа са седиштем на територији АП Војводине за школску 2018/19. годину - ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ

ico-pdf Преузми

 

КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

 

Правилник о измени Правилника о Школском календару васпитно-образовног рада основних школа са седиштем на територији АП Војводине за школску 2017/18. годину

ico-pdf  Преузми


Правилник о Календару васпитно-образовног рада основних школа са седиштем на територији АП Војводине за школску 2017/18. годину

ico-pdf  Преузми


Календар рада основних школа са седиштем на територији АП Војводине за школску 2017/18. годину

ico-pdf  Преузми