РАСПОРЕД ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

Распоред пријема родитеља можете погледати у табели испод или преузети овде.

I циклус

Одељење

Учитељ

Дан

Час

11

Мира Мартић

понедељак

 2.

12

Милојка Пејановић

среда

3. 

21

Александра Рашковић

уторак

3. 

22

Јосип Тољ

уторак

2. 

23

Бранкица Вергаш-Марјановић

четвртак

3. 

31

Бранка Витковић

среда

3. 

32

Зорица Петровић

понедељак

3. 

33

Милена Крга

понедељак

2. 

34

Стевка Љуба

понедељак

4. 

41

Љубица Чичовачки

среда

2. 

42

Сандра Лугумерски

петак

2. 

43

Данијела Репман

четвртак

2. 

 

II циклус

 

Наставни предмет

Одељенско старешинство

Име и презиме

Дан

Час

Смена

Српски језик

 

81

Емилија Рилке

среда

 2.  

Парна

 

Соња Ђорђевић Јоцић

среда

2. 

Непарна

61

Славица Плац

понедељак

5. 

Парна

Енглески језик

73

Оливера Козлина

понедељак

2. 

Непарна

 

Ведрана Павићевић Пап

понедељак

5. 

Непарна

 

Маја Тодоров Филиповић

понедељак

4. 

Непарна

62

Јелена Терзијовски

петак

4. 

Парна

Француски језик

 

Дева Хинић

среда

5. 

Непарна

 

Снежана Мишчевић

четвртак

4. 

Парна

Музичка култура

54

Данијела Кујунџић

четвртак

4. 

Непарна

Ликовна култура

64

Рената Цветков

четвртак

2. 

Парна

Историја

72

Сенка Канурић

уторак

5. 

Парна

 

Иван Лукић

уторак

 1.

Непарна

Географија

83

Мирјана Јовановић

среда

5. 

Парна

52

Јована Шушиловић

понедељак

4. 

Непарна

Физика

 

Соња Смиљанић

понедељак

 4.

Парна

 

Стеван Хилко

уторак

 7.

Непарна

Математика

84

Ивана Шијачић

среда

3. 

Парна

63

Горана Дацић

петак

 3.

Парна

 

Татјана Савић

петак

3. 

Непарна

Биологија

82

Марија Малбаша

четвртак

3. 

Парна

51

Маја Јањатовић Бубало

понедељак

 5.

Непарна

Хемија

 

Јелена Зурковић

уторак

4. 

Парна

Техника и технологија

Информатика ирачунарство

71

Милош Мишчевић

среда

 3.

Парна

53

Александра Радуловић

понедељак

 5.

Непарна

 

Милић Чабраја

петак

4. 

Непарна

 

Маја Јапунџић

понедељак

5. 

Непарна

 

Марко Мирковић

четвртак

7. 

Парна

Физичко и здравствено образовање

 

Соња Крајина

четвртак

3. 

Непарна

 

Зоран Петков

четвртак

3. 

Непарна

 

Никола Анђелковић

петак

3. 

Парна

Верска настава

 

Јосип Ивкић

четвртак

7. 

Парна

 

Желимир Ацан

среда

 6.

Парна

 

Радо Тодоровић

четвртак

 6.

Непарна