Уџбеници за школску 2021/22.

Списак изабраних уџбеника за школску 2021/2022. годину можете преузети на овој страници.

ico-pdf Уџбеници за 3. и 7. разед (наредне 4 године)

ico-pdf Уџбеници за 4. и 8. разред (наредна 1 година)

 


Уџбеници за школску 2018/19.

Списак изабраних уџбеника за школску 2018/2019. годину можете преузети на овој страници.

ico-pdf Уџбеници за 1. и 5. разред

ico-pdf Уџбеници за 2, 3, 4, 6, 7. и 8. разред

 

Уџбеници за школску 2017/18.

У табелама које се налазе на сајту Министарства просвете налазе се изводи из информационог система МПНТР о броју изабраних уџбеничких комплета, као првог, другог и трећег избора, од стране школа, у поступку избора уџбеника на нивоу школе за Каталог уџбеника који ће се у основним школама користити од школске 2016/2017. до 2018/2019. године.

Извод је дат за сваку школу, по општинама, као и за језик на коме се одржава настава, разред, предмет и жељени уџбенички комплет, по издавачу и ознаци уџбеничког комплета.

Комплети који су обележени зеленом бојом, представљају сумирани жељени одабир школе уџбеничког комплета за приказани предмет.

За сваки одабрани комплет приказани су и подаци уџбеничких јединица са пројектованом укупном ценом за јединице које су одређене као обавезне од стране школе.