17.8.2022.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за услуге превоза ученика за долазак и одлазак из школе у школској 2022/2023. години

ico-pdf Одлука о спровођењу поступка јавне набавке услуга

ico-pdf Конкурсна документација


21.12.2020. 

Овде можете преузети ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ico-pdf Правилник о ближем уређењу планирања и спровођења поступака јавних набавки на које се закон не примењује


23.6.2020.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за услуге превоза ученика за долазак и одлазак из школе у школској 2020/2021. години

ico-pdf Позив за подношење понуде

ico-pdf Конкурсна документација - коначна верзија


13.5.2020.

ОДЛУКA о измени уговора о јавној набавци добара - интерактивних табли са пројектором ЈНОП 1-ЗН/2020

ico-pdf Одлука


6.4.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци добара - интерактивних табли са пројектором ЈНОП1-3Н/2020

ico-pdf Обавештење


19.2.2020.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за услуге физичког и техничког обезбеђења имовине и лица ОШ „Никола Вукићевић“ Сомбор у 2020. години 

ico-pdf Конкурсна документација

 


13.2.2020.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности за набавку добара – природног гаса за потребе грејања, ЈНМВ 2/2020

ico-pdf Конкурсна документација

 


7.11.2019.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за услуге извођења екскурзије/наставе у природи ученика у школској 2019/20. godini

ico-pdf Конкурсна документација


6.8.2019.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за услуге превоза ученика за долазак и одлазак из школе у школској 2019/2020. години

ico-pdf Позив за подношење понуде

ico-pdf Конкурсна документација


25.2.2019.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности за набавку добара – природног гаса за потребе грејања, ЈНМВ 2/2019

ico-pdf Позив за подношење понуда

ico-pdf Конкурсна документација


1.2.2019.

ОДЛУКА о додели уговора о јавној набавци 1/2019

 Одлука


17.1.2019.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за услуге физичког и техничког обезбеђења имовине и лица ОШ "Никола Вукићевић" Сомбор у 2019. години 

ico-pdf Конкурсна документација

ico-pdf Позив за подношење понуда

 


12.12.2018.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за услуге извођења екскурзије/наставе у природи ученика у школској 2018/19 и екскурзија ученика 8. разреда у школској 2019/20.

ico-pdf Позив за подношење понуде

ico-pdf Конкурсна документација


29. ЈУН 2018.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за превоз ученика

ico-pdf Позив за подношење понуде

ico-pdf Конкурсна документација

 
 

3. ЈАНУАР 2018.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за превоз ученика.

ico-pdf  Преузми

 


 

28. НОВЕМБАР 2017.

ОГЛАС за прикупљање понуда за услугу извођења екскурзије ученика од 1. до 8. разреда и наставе у природи за ученике 1. разреда.

ico-pdf  Преузми

 


 

18. СЕПТЕМБАР 2017.

ДОКУМЕНТ Правилник јавних набавки код наручиоца.