Стручна већа и чланови актива за школску 2019/2020. годину

ico-pdf Преузми

 


Стручно упутство о начину израде педагошке документације - 27.8.2014.

ico-pdf Преузми


 

Каталог сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника у школској 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. години налази се на следећем линку

 


 

Стручна већа и чланови актива за школску 2018/2019. годину

ico-pdf