Обавештење о почетку рада продуженог боравка

Почевши од 11. маја 2020. године почиње са радом продужени боравак у школама. Сви запослени, родитељи и ученици треба да се придржавају прописаних мера превенције, заштите и сузбијања ширења епидемије COVID-19.

Информације о упису првака

36oг новонастале ситуације са пандемијом вируса COVID-19, све информације о упису будућих првака можете добити позивом на број телефона 069/1222-638 у времену од 8 до 12 часова или путем имејла (osnikolavukicevic@mts.rs).

Уџбеници за наредну школску годину

Наставничко веће је усвојило, на предлог стручних већа, избор уџбеника за наредну школску годину. С обзиром на тренутну ситуацију, ученици неће моћи наручивати уџбенике преко школе. У прилогу вам се налази списак уџбеника за све разреде.

Анкета за родитеље о учењу на даљину

У циљу унапређења наставе на даљину, молимо вас да попуните анкету. Хвала!

есДневник - портал за родитеље

Од ове школске године родитељи имају могућност да преко портала Мој есДневник виде оцене своје деце.

Одлука о финансирању набавке бесплатних уџбеника

Влада Републике Србије донела је Одлуку о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2О19/2О2О. годину.

Образац оправдања

Од ове школске године, изостанке ученика можете правдати лично, лекарским оправдањем (више од пет радних дана) или на обрасцу који можете преузети на овој страници или узети од педагога (до пет радних дана).