Списак наставника у нашој Школи:

 

 1. Зорица Петровић, разредна настава
 2. Милена Крга, разредна настава
 3. Стевка Љуба, разредна настава
 4. Бранка Витковић, разредна настава
 5. Сандра Лугумерски, разредна настава
 6. Данијела Репман, разредна настава
 7. Љубица Чичовачки, разредна настава
 8. Мира Мартић, разредна настава
 9. Милојка Пејановић, разредна настава   
 10. Стеванија Кеча, разредна настава
 11. Јелица Катанић, разредна настава
 12. Александра Рашковић, разредна настава
 13. Бранкица Вергаш-Марјановић, разредна настава
 14. Јосип Тољ, разредна настава
 15. Марија Гуглета, разредна настава
 16. Валентина Стојачић, разредна настава
 17. Маја Берић, разредна настава
 18. Миле Марјановић, разредна настава
 19. Мира Морић, српски језик и књижевност 
 20. Славица Плац, српски језик и књижевност
 21. Емилија Рилке, српски језик и књижевност
 22. Соња Ђорђевић Јоцић, српски језик и књижевност
 23. Оливера Козлина, енглески језик
 24. Јелена Терзијовски, енглески језик
 25. Ведрана Павићевић, енглески језик
 26. Маја Тодоров Филиповић, енглески језик 
 27. Маја Јапунџић, грађанско васпитање и техника и технологија
 28. Дева Хинић, француски језик
 29. Снежана Мишчевић, француски језик
 30. Рената Цветков, ликовна култура
 31. Данијела Кујунџић, музичка култура
 32. Иван Лукић, историја, свакодневни живот у прошлости
 33. Сенка Канурић, историја, свакодневни живот у прошлости, грађанско васпитање
 34. Јована Шушиловић, географија
 35. Мирјана Јовановић, географија, грађанско васпитање
 36. Љиљана Челаревићфизика
 37. Горана Дацић, математика
 38. Ивана Шијачић, математика
 39. Татјана Савић, математика
 40. Маја Јањатовић Бубало, биологија
 41. Марија Малбаша, биологија
 42. Јелена Зурковић, хемија
 43. Александра Радуловић, техничко и информатичко образовање / техника и технологија
 44. Милош Мишчевић, техничко и информатичко образовање / техника и технологија
 45. Милић Чабраја, информатика и рачунарство, техничко и информатичко образовање
 46. Марко Мирковић, информатика и рачунарство, техничко и информатичко образовање
 47. Соња Крајина, физичко васпитање / физичко и здравствено васпитање
 48. Зоран Петков, физичко васпитање / физичко и здравствено васпитање
 49. Никола Анђелковић, физичко васпитање / физичко и здравствено васпитање
 50. Марија Сентђерђи, православни катихизис
 51. Стојан Радић, православни катихизис
 52. Розмари Мик, католички вјеронаук

 

Списак ваннаставног особља у нашој Школи:

 

 1. Ђуро Буловић, директор
 2. Љиљана Кнежевић, стручни сарадник (психолог), грађанско васпитање
 3. Љубинка Мирић, стручни сарадник (педагог)
 4. Самира Илић, секретар
 5. Снежана Милић, шеф рачуноводства
 6. Анка Буловић, административно-финансијски сарадник
 7. Софија Зарупски, библиотекар
 8. Невенка Миличевић, сервирка
 9. Јосип Лукић, домар/мајстор одржавања
 10. Милка Славиковић, чистачица
 11. Илонка Пенџић, чистачица
 12. Цвета Дојић, чистачица
 13. Ана Брујић, чистачица
 14. Светлана Ђулинац, чистачица