Током зимског распута биће организоване допунска и додатна настава за све ученике од 1. до 8. разреда. Распоред ових видова наставе можете погледати овде или у табели испод.

РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ТОКОМ ЗИМСКОГ РАСПУСТА

 

ДОПУНСКА НАСТАВА

Име и презиме наставник

Разред

Дан

Време

Предмет

Мира Морић

6.

Уторак

8:00

Српски језик

8.

9:00

Емилија Рилке

 

27.12.2022.

10:00-12:00

Српски језик

Соња Ђорђевић Јоцић

84

28.12.2022.

11:00-12:00

Српски језик

Плац Славица

5.  28.12.2022.

8:00-9:00

Српски језик

7.

9:00-10:00

Оливера Козлина

 6.

29.12.2022.

8:00-9:00

Енглески језик

71,3,4

29.12.2022.

9:00-10:00

81,2,4

29.12.2022.

10:00-11:00

Јелена Терзијовски

83

 28.12.2022.

9:00-10:00

Енглески језик

72

27.12.2022.

9:00-10:00

5.

8:00-9:00

Дева Хинић

6.

26.12.2022. 

8:00-10:00

Француски језик

71,3

27.12.2022. 

8:00-10:00

8. 28.12.2022. 

8:00-10:00

Снежана Мишчевић

5. 10.1.2023. 

9:00

Француски језик

7. 10.1.2023. 

10:00

Иван Лукић

5. 5.1.2023. 

9:00-10:00

Историја

8.

10:00-11:00

Сенка Канурић

6. 26.12.2022. 

8:30-10:00

Историја

7. 27.12.2022. 

8:30-10:00

8. 28.12.2022. 

8:30-10:00

Мирјана Јовановић

6. 26.12.2022.

8:30-10:00

Географија

7.

29.12.2022.

8:30-10:30

5. 28.12.2022.

9:00-10:30

Јована Шушиловић

8. 28.12.2022. 

11:00

Географија

5.

11:30

Љиљана Челаревић

8.

 29. и 30.12.2022.

9:00-10:00

Физика

Горана Дацић

51,2,3,4

28.12.2022.

10:00-10:45

Математика

71

10:45-11:30

Ивана Шијачић

7. 3.1.2023. 

8:00

Математика

8.

9:00

Савић Татјана

61,2,3

понедељак

8:30-10:00

Математика

81,2

уторак

8:30-10:00

Маја Јањатовић Бубало

8. 27. и 28.12.2022.

11:00-12:00

Биологија

Марија Малбаша

54

29.12.2022.

10:30

Биологија

7.

11:15

Јелена Зурковић

7. и 8.  29.12.2022. 

9:00

Хемија

Александра Радуловић

5. и 7. 27.12.2022. 

9:00

Техника и технологија

6. и 8. 

10:00

Марко Мирковић

8.  28.12.2022. 

9:00

Информатика и рачунарство

Милић Чабраја

5. и 7.  11.1.2023. 

10:00

Информатика и рачунарство

7. и 8. 

11:00

Техника и технологија

Милош Мишчевић

5. и 6.  10.1.2023. 

9:00

Техника и технологија

10:00

Информатика и рачунарство

Данијела Кујунџић

Додек

5-8.

30.12.2022. 

9:30

Музичка култура

 

ДОДАТНА НАСТАВА

 

Име и презиме наставника

Разред

Дан

Време

Предмет

Емилија Рилке

 

 28.12.2022.

11:00-12:00

Српски језик

Славица Плац

5.  29.12.2022.

8:00-9:00

Српски језик

7.   13.1.2023.

Иван Лукић

5.  10.1.2023.

9:00-10:00

Историја

8.

10:00-11:00

Милош Мишчевић

5. и 6.   11.1.2023.

10:00

Техника и технологија

Милош Мишчевић

5. и 6.   11.1.2023.

11:00

Информатика и рачунарство